Zaštita podataka

kron-diving-euro-icon

Ova izjava o zaštiti podataka pojašnjava vrstu, opseg i svrhu obrade osobnih podataka (u daljnjem tekstu “podaci”) unutar naše internetske ponude i web stranica, funkcija i sadržaja povezanih s njom, kao i vanjskih online prisutnosti, kao što je naš profil na društvenim mrežama. (u daljnjem tekstu zajedno “online ponuda”). U pogledu korištenih izraza, kao što su “obrada” ili “odgovorna osoba”, pozivamo se na definicije iz članka 4. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Odgovoran:

Andreas Kron d.o.o.
Kampor 413A
51280 Rab – Hrvatska

PAŽNJA: NEMA POVRATNE ADRESE!

Generalni direktor: Andreas Kron
E-Mail:
Tel. +385 51 776 620

VAT: HR10117019042

Vrste podataka koji se obrađuju:

– Podaci o inventaru (npr. imena, adrese).
– Podaci za kontakt (npr. e-mail, telefonski brojevi).
– Podaci o sadržaju (npr. unos teksta, fotografije, videozapisi).
– Podaci o korištenju (npr. posjećene web stranice, interes za sadržaj, vrijeme pristupa).
– Meta/komunikacijski podaci (npr. informacije o uređaju, IP adrese).

Obrada posebnih kategorija podataka (članak 9. stavak 1. GDPR):

Ne obrađuju se posebne kategorije podataka.

Kategorije osoba na koje utječe obrada:

– Kupci, zainteresirani, posjetitelji i korisnici online ponude, poslovni partneri.
– Posjetitelji i korisnici online ponude.
U nastavku nositelje podataka nazivamo i “korisnicima”.

Svrha obrade:

– Pružanje online ponude i njezinog sadržaja.
– Pružanje ugovornih usluga, usluga i brige o korisnicima.
– Odgovaranje na upite za kontakt i komunikacija s korisnicima.
– Marketing, oglašavanje (bilteni).
– Sigurnosne mjere.

Stanje: 2022

1. Korišteni pojmovi

1.1. „Osobni podaci” označavaju sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili osobu koja se može identificirati (u daljnjem tekstu „ispitanik”); fizička osoba koja se može identificirati je ona koja se može identificirati izravno ili neizravno, posebno dodjeljivanjem identifikatoru kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator (npr. kolačić) ili jedna ili više posebnih značajki, izraz fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta te fizičke osobe.

1.2. Obrada” je svaki proces ili niz procesa koji se provode uz ili bez pomoći automatiziranih procesa u vezi s osobnim podacima. Pojam je širok i obuhvaća praktički svako rukovanje podacima.

1.3. „Odgovorna osoba” je fizička ili pravna osoba, tijelo, ustanova ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima odlučuje o svrhama i načinima obrade osobnih podataka.

2. Relevantne pravne osnove

U skladu s člankom 13. GDPR-a, obavijestit ćemo vas o pravnoj osnovi za našu obradu podataka. Ako pravna osnova nije navedena u izjavi o zaštiti podataka, vrijedi sljedeće: Pravna osnova za dobivanje privole je čl.6.st. 1 lit. a i članka 7. GDPR-a, pravna osnova za obradu za ispunjavanje naših usluga i provedbu ugovornih mjera kao i odgovaranje na upite je članak 6. stavak. 1 lit. b GDPR, pravna osnova za obradu radi ispunjavanja naših zakonskih obveza je članak 6. stavak. 1 lit. c GDPR, a pravni temelj za obradu radi zaštite naših legitimnih interesa je članak 6. stavak. 1 lit. f GDPR. U slučaju da vitalni interesi nositelja podataka ili druge fizičke osobe zahtijevaju obradu osobnih podataka, čl.6.st. 1 lit. d GDPR kao pravni temelj.

3. Promjene i ažuriranja Politike privatnosti

Molimo vas da se redovito informirate o sadržaju naše izjave o zaštiti podataka. Izjavu o zaštiti podataka prilagodit ćemo čim to bude potrebno zbog promjena u obradi podataka koju provodimo. Obavijestit ćemo vas čim promjene budu zahtijevale vaše sudjelovanje (npr. privolu) ili neku drugu pojedinačnu obavijest.

4. Sigurnosne mjere

4.1. U skladu s člankom 32. GDPR-a, poduzimamo odgovarajuće tehničke mjere, uzimajući u obzir stanje tehnike, troškove implementacije i vrstu, opseg, okolnosti i svrhe obrade, kao i različitu vjerojatnost pojave i ozbiljnost rizik za prava i slobode fizičkih osoba i organizacijske mjere za osiguranje razine zaštite primjerene riziku; Mjere posebice uključuju osiguranje povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti podataka kontrolom fizičkog pristupa podacima, kao i pristupa, unosa, prijenosa, osiguravanje dostupnosti i njihovo razdvajanje. Nadalje, uspostavili smo postupke koji osiguravaju ostvarivanje prava nositelja podataka, brisanje podataka i reakciju na prijetnje podacima. Nadalje, već uzimamo u obzir zaštitu osobnih podataka tijekom razvoja ili odabira hardvera, softvera i procesa, u skladu s načelom zaštite podataka kroz tehnološki dizajn i kroz zadane postavke prilagođene zaštiti podataka (čl. 25 GDPR).

4.2. Sigurnosne mjere uključuju, posebno, šifrirani prijenos podataka između Vašeg preglednika i našeg poslužitelja.

5. Otkrivanje i prijenos informacija

5.1. Ako, u sklopu naše obrade, otkrijemo podatke drugim osobama i tvrtkama (izvršiteljima obrade ili trećim stranama), prenesemo im ih ili im na drugi način omogućimo pristup podacima, to se čini samo na temelju zakonskog dopuštenja (npr. ako podaci se prenose trećim stranama, kao pružateljima platnih usluga, sukladno članku 6. stavku 1. točki b GDPR-a potrebno je za ispunjenje ugovora), pristali ste, zakonska obveza to predviđa ili na temelju naše legitimne interese (npr. kada koristimo agente, pružatelje usluga hostinga, porezne, ekonomske – i pravne savjetnike, brigu o korisnicima, računovodstvo, naplatu i slične usluge koje nam omogućuju učinkovito i djelotvorno izvršavanje naših ugovornih, administrativnih i odgovornosti).

5.2. Ako trećim stranama povjerimo obradu podataka na temelju takozvanog „ugovora o obradi narudžbe“, to se čini na temelju članka 28. DSGVO-a.

6. Übermittlungen in Drittländer

Ako obrađujemo podatke u trećoj zemlji (tj. izvan Europske unije (EU) ili Europskog gospodarskog prostora (EEA)) ili ako se to dogodi u sklopu korištenja usluga trećih strana ili otkrivanja ili prijenosa podataka trećim stranama, to će se dogoditi samo ako se radi o ispunjavanju naših (pred)ugovornih obveza, na temelju vašeg pristanka, na temelju zakonske obveze ili na temelju naših legitimnih interesa. Podložno zakonskim ili ugovornim dopuštenjima, obrađujemo ili dajemo obrađivati ​​podatke u trećoj zemlji samo ako su ispunjeni posebni zahtjevi iz članka 44. i sljedećih GDPR-a.

7. Prava ispitanika

7.1. Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađuju li se predmetni podaci i zatražiti informacije o tim podacima, kao i dodatne informacije i kopiju podataka u skladu s člankom 15. GDPR-a.

7.2. Imate prema tome. Članak 16. DSGVO pravo zahtijevati dopunu podataka koji se tiču ​​Vas ili ispravak netočnih podataka koji se tiču ​​Vas.

7.3. U skladu s člankom 17. GDPR-a, imate pravo zahtijevati da se dotični podaci odmah izbrišu ili alternativno, u skladu s člankom 18. GDPR-a, zahtijevati ograničenje obrade podataka.

7.4. Imate pravo zatražiti da primite podatke koje ste nam dostavili u skladu s člankom 20. GDPR-a i zatražiti da se proslijede drugim odgovornim stranama.

7.5. Također imate akc. Članak 77. GDPR-a pravo na podnošenje pritužbe nadležnom nadzornom tijelu.

8. Pravo na odustajanje

Imate pravo opozvati svoju suglasnost sukladno čl. čl. 7. st. 3 GDPR s učinkom za budućnost.

9. Pravo na prigovor

U svakom trenutku možete uložiti prigovor na buduću obradu podataka koji se odnose na vas u skladu s člankom 21. GDPR-a. Prigovor se može podnijeti posebno protiv obrade u svrhe izravnog oglašavanja.

10. Kolačići i pravo na prigovor na izravni marketing

10.1. “Kolačići” su male datoteke koje se pohranjuju na računala korisnika. Unutar kolačića mogu se pohraniti različite informacije. Kolačić se primarno koristi za pohranu informacija o korisniku (ili uređaju na kojem je kolačić pohranjen) tijekom ili nakon njegova posjeta online ponudi. Privremeni kolačići ili “session cookies” ili “transient cookies” su kolačići koji se brišu nakon što korisnik napusti online ponudu i zatvori svoj preglednik. U takvom se kolačiću, primjerice, može spremiti sadržaj košarice za kupnju u online trgovini ili status prijave. “Trajni” ili “trajni” odnosi se na kolačiće koji ostaju pohranjeni čak i nakon zatvaranja preglednika. Na primjer, status prijave može se spremiti ako ga korisnici posjete nakon nekoliko dana. U takav kolačić mogu se pohraniti i interesi korisnika koji se koriste za mjerenje dometa ili u marketinške svrhe. Kolačići pružatelja usluga koji nisu osobe odgovorne za upravljanje internetskom ponudom nazivaju se “kolačići treće strane” (inače, ako su samo njihovi kolačići, nazivaju se “kolačići prve strane”).

10.2. Koristimo privremene i trajne kolačiće i to objašnjavamo u našoj izjavi o zaštiti podataka.
Ako korisnici ne žele da se kolačići spremaju na njihovo računalo, od njih se traži da deaktiviraju odgovarajuću opciju u postavkama sustava svog preglednika. Spremljene kolačiće moguće je izbrisati u postavkama sustava preglednika. Isključivanje kolačića može dovesti do funkcionalnih ograničenja ove online ponude.

10.3. Općenita primjedba na korištenje kolačića u svrhe internetskog marketinga može se uputiti za velik broj usluga, posebice u slučaju praćenja, putem web stranice SAD http://www.aboutads.info/choices/ ili web stranice EU http ://www.youronlinechoices.com/. Nadalje, pohranjivanje kolačića može se postići isključivanjem istih u postavkama preglednika. Imajte na umu da se u ovom slučaju ne mogu koristiti sve funkcije ove online ponude.

11. Brisanje podataka

11.1. Podaci koje obrađujemo bit će izbrisani ili će njihova obrada biti ograničena u skladu s člancima 17. i 18. GDPR-a. Osim ako nije izričito navedeno u ovoj izjavi o zaštiti podataka, podaci koje pohranjujemo bit će izbrisani čim više nisu potrebni za namjeravanu svrhu i brisanje nije u sukobu s bilo kojim zakonskim zahtjevima za pohranu. Ako se podaci ne izbrišu jer su potrebni za druge i zakonom dopuštene svrhe, njihova obrada će biti ograničena. To znači da će podaci biti blokirani i neće se obrađivati ​​u druge svrhe. To se, primjerice, odnosi na podatke koji se moraju čuvati iz komercijalnih ili poreznih razloga.

11.2. Austrija: Prema zakonskim odredbama, skladištenje se odvija posebno 7 godina prema § 132 st. 1 BAO (knjigovodstvene isprave, potvrde/računi, računi, potvrde, poslovni papiri, izvještaj o prihodima i rashodima i sl.), 22 godine u vezi s nekretninama i 10 godina za isprave u vezi s elektronički pruženim uslugama, telekomunikacijama, usluge emitiranja i televizije koje se pružaju nepoduzetnicima u državama članicama Europske unije, a za koje se koristi Mini One Stop Shop (MOSS).

12. Kontaktiranje i služba za korisnike

12.1. Prilikom kontaktiranja (putem kontakt forme ili e-maila), podaci koje je korisnik dao za obradu zahtjeva za kontakt i njegovu obradu prema. Članak 6. st. 1 lit. b) GDPR obrađeno.

12.2. Podaci o korisniku mogu se pohraniti u našem sustavu upravljanja odnosima s kupcima (“CRM sustav”) ili u sličnoj organizaciji za upite.

12.3. Zahtjeve brišemo ako više nisu potrebni. Svake dvije godine provjeravamo potrebu.

13. Prikupljanje pristupnih podataka i log datoteka

13.1. Na temelju naših legitimnih interesa u smislu članka 6. st. 1 lit. f. GDPR Podaci o svakom pristupu poslužitelju na kojem se ova usluga nalazi (tzv. log datoteke poslužitelja). Pristupni podaci uključuju naziv web stranice kojoj se pristupa, datoteku, datum i vrijeme pristupa, količinu prenesenih podataka, obavijest o uspješnom pristupu, vrstu i verziju preglednika, operativni sustav korisnika, URL preporuke (prethodno posjećena stranica), IP adresu i pružatelja zahtjeva.

13.2. Podaci iz datoteke zapisnika pohranjuju se najviše sedam dana iz sigurnosnih razloga (npr. radi istraživanja zlouporabe ili prijevare), a zatim se brišu. Podaci čije je daljnje pohranjivanje potrebno u dokazne svrhe isključeni su iz brisanja dok se predmetni incident konačno ne razjasni.

14. Online prisutnost na društvenim mrežama

14.1. Na temelju naših legitimnih interesa u smislu članka 6. st. 1 lit. f. GDPR Online prisutnost unutar društvenih mreža i platformi kako bismo mogli komunicirati s kupcima, zainteresiranim stranama i korisnicima tamo aktivnima te ih tamo moći informirati o našim uslugama. Pri pozivanju dotičnih mreža i platformi vrijede uvjeti i smjernice za obradu podataka dotičnih operatera.

14.2 Osim ako nije drugačije navedeno u našoj izjavi o zaštiti podataka, obrađujemo podatke korisnika ako komuniciraju s nama unutar društvenih mreža i platformi, npr. pišu postove na našoj online prisutnosti ili nam šalju poruke.

15. Komunikacija poštom, e-poštom, faksom ili telefonom

15.1 Koristimo sredstva komunikacije na daljinu kao što su pošta, telefon ili e-pošta za poslovne transakcije i marketinške svrhe. Obrađujemo podatke o zalihama, adresu i kontakt podatke kao i podatke o ugovorima kupaca, sudionika, zainteresiranih strana i komunikacijskih partnera.

15.2 Obrada se odvija na temelju članka 6. st. 1 lit. a, čl. 7 GDPR, čl. 6 st. 1 lit. f GDPR u vezi sa zakonskim zahtjevima za oglašivačke komunikacije. Kontakt će se ostvariti samo uz suglasnost partnera za kontakt ili u okviru zakonskih dopuštenja, a obrađeni podaci bit će izbrisani čim nisu potrebni, au suprotnom uz prigovor/opoziv ili izostavljanje temelja ovlaštenja ili zakonskih obveza arhiviranja.

Naš newsletter sadrži informacije o našim proizvodima, ponudama, promocijama i našoj tvrtki.

16. Integracija usluga i sadržaja trećih strana

16.1. Koristimo ponude sadržaja ili usluga trećih strana unutar naše online ponude na temelju naših legitimnih interesa (tj. interesa za analizu, optimizaciju i gospodarsko djelovanje naše online ponude u smislu članka 6. stavka 1. točke f. . DSGVO) kako bi poboljšali svoj sadržaj i integrirali usluge kao što su videozapisi ili fontovi (u daljnjem tekstu jedinstveno nazvani “sadržaj”). Ovo uvijek pretpostavlja da pružatelji treće strane ovog sadržaja percipiraju IP adresu korisnika, budući da bez IP adrese ne bi mogli poslati sadržaj svom pregledniku. IP adresa je stoga potrebna za prikaz ovog sadržaja. Nastojimo koristiti samo sadržaj čiji davatelji koriste samo IP adresu za isporuku sadržaja. Pružatelji usluga trećih strana također mogu koristiti takozvane oznake piksela (nevidljive grafike, također poznate kao “web beacons”) u statističke ili marketinške svrhe. “Oznake piksela” mogu se koristiti za procjenu informacija kao što je promet posjetitelja na stranicama ove web stranice. Podaci pod pseudonimom također se mogu pohraniti u kolačiće na korisnikovom uređaju i mogu sadržavati, između ostalog, tehničke podatke o pregledniku i operativnom sustavu, web stranicama koje upućuju, vremenu posjeta i drugim informacijama o korištenju naše online ponude, a također mogu biti povezani s takvim informacijama iz drugih izvora.

16.2. Sljedeća prezentacija nudi pregled pružatelja usluga trećih strana i njihov sadržaj, zajedno s poveznicama na njihove izjave o zaštiti podataka, koje sadrže daljnje informacije o obradi podataka i, u nekim ovdje već spomenutim slučajevima, mogućnosti prigovora (tzv. opt. -van).
– Vanjski fontovi tvrtke Google, LLC., https://www.google.com/fonts (“Google Fontovi”). Google Fontovi integrirani su pozivanjem poslužitelja na Googleu (obično u SAD-u). Izjava o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy, isključivanje: https://adssettings.google.com/authenticated.

– Karte koje pruža usluga “Google Maps” koju pruža treća strana Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Izjava o zaštiti podataka: https://www.google.com/policies/privacy/, isključivanje: https://www.google.com/settings/ads/.

– Videozapisi s platforme “YouTube” pružatelja treće strane Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Izjava o zaštiti podataka: https://www.google.com/policies/privacy/, isključivanje: https://www.google.com/settings/ads/.

– Funkcije Instagram usluge integrirane su u našu online ponudu. Ove funkcije nudi Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SAD. Ako ste prijavljeni na svoj Instagram račun, možete kliknuti na gumb Instagram kako biste povezali sadržaj naših stranica sa svojim Instagram profilom. To omogućuje Instagramu da poveže vaš posjet našoj stranici s vašim korisničkim računom. Željeli bismo istaknuti da mi, kao davatelji stranica, nemamo saznanja o sadržaju prenesenih podataka niti o tome kako ih koristi Instagram. Zaštita podataka: http://instagram.com/about/legal/privacy/.